Najlepszy (R) – (+) – 2 – (4-HYDROKSYFENOKSY) KWAS PROPIONOWY, HPPA Producent i Fabryka |Medipharm
20220326141712

(R) – (+) – 2 – (4-HYDROKSYFENOKSY) KWAS PROPIONOWY, HPPA

Witaj, przyjdź, aby skonsultować nasze produkty!

(R) – (+) – 2 – (4-HYDROKSYFENOKSY) KWAS PROPIONOWY, HPPA

Nr CAS: 94050-90-5
Formuła cząsteczkowa: C9H10O4
Formuła strukturalna:

Zastosowanie: Stosowany w syntezie herbicydu aryloksyfenoksypropionianowego.
Specyfikacja:
Wygląd: Białe krystaliczne ciało stałe
Test chemiczny: ≥99,0%
Czystość optyczna: ≥99,0%
Pakowanie: 25kg/bęben
Przechowywać: Przechowywać z dala od światła, chłodnych i wentylowanych miejsc oraz z dala od źródeł ognia


Szczegóły produktu

Tagi produktów

Konkretna aplikacja
półprodukty pestycydów;Jest stosowany jako półprodukt puma, wysokowydajny Gaicao, jingwensha, jingquizalofop, estry alkinowe i inne herbicydy

Metoda produkcji
1. Chlorek p-chlorobenzoilu otrzymano w reakcji chlorku p-chlorobenzoilu z anizolem, a następnie hydrolizy i demetylacji.
2. Reakcja chlorku p-chlorobenzoilu z fenolem: rozpuścić 9,4 g (0,1 mola) fenolu w 4 ml 10% roztworu wodorotlenku sodu, dodać kroplami 14 ml (0,110 mola) chlorku p-chlorobenzoilu w temperaturze 40 ~ 45 ℃, dodać w ciągu 30 min i poddawać reakcji w tej samej temperaturze przez 1 godzinę.Ochłodzić do temperatury pokojowej, przesączyć i wysuszyć z uzyskaniem 22,3 g p-chlorobenzoesanu fenylu.Wydajność wynosi 96%, a temperatura topnienia 99 ~ 101 ℃.

Awaryjne leczenie wycieku
Środki ochronne, wyposażenie ochronne i procedury awaryjnego usuwania dla operatorów:
Zaleca się, aby personel ratunkowy nosił aparaty do oddychania powietrzem, odzież antystatyczną i gumowe rękawice olejoodporne.
Nie dotykać ani nie krzyżować wycieków.
Cały sprzęt używany podczas pracy powinien być uziemiony.
W miarę możliwości odciąć źródło wycieku.Wyeliminować wszystkie źródła zapłonu.
Strefę ostrzegawczą wyznacza się zgodnie z strefą dotkniętą przepływem cieczy, parą wodną lub dyfuzją pyłu, a nieistotny personel należy ewakuować do strefy bezpieczeństwa z wiatrem bocznym i pod wiatr.
Środki ochrony środowiska: powstrzymać wyciek, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.Nie dopuścić do przedostania się wycieku do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych.
Stosowane metody przechowywania i usuwania wyciekających chemikaliów i materiałów do utylizacji:
Mały wyciek: w miarę możliwości zebrać wyciekający płyn do zamykanego pojemnika.Zaabsorbować piaskiem, węglem aktywnym lub innymi obojętnymi materiałami i przenieść w bezpieczne miejsce.Nie spłukiwać do kanalizacji.
Ogromny wyciek: zbuduj groblę lub wykop dół do odbioru.Zamknij rurę odpływową.Pianka służy do zakrycia parowania.Przenieść do cysterny samochodowej lub specjalnego kolektora z pompą przeciwwybuchową, poddać recyklingowi lub przetransportować na składowisko odpadów w celu unieszkodliwienia.
Sprzęt ochrony osobistej:
Ochrona dróg oddechowych: gdy stężenie w powietrzu przekroczy normę, założyć maskę gazową z filtrem (półmaskę).Podczas akcji ratowniczej lub ewakuacji w sytuacji awaryjnej należy nosić aparat oddechowy.
Ochrona rąk: nosić gumowe rękawice olejoodporne.
Ochrona oczu: nosić oczy chroniące przed chemikaliami.
Ochrona skóry i ciała: nosić odzież roboczą zapobiegającą wnikaniu trucizn.

dr (2)
dr (3)

  • Poprzedni:
  • Następny:

  • Wpisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas