Najlepszy 4-chloro-4'-hydroksybenzofenon, CAS # 42019-78-3 Producent i fabryka |Medipharm
20220326141712

4-chloro-4'-hydroksybenzofenon, nr CAS 42019-78-3

Witaj, przyjdź, aby skonsultować nasze produkty!

4-chloro-4'-hydroksybenzofenon, nr CAS 42019-78-3

Nr CAS: 42019-78-3
Formuła cząsteczkowa: C13H9O2Cl
Formuła strukturalna:zd
Zastosowania: półprodukt fenofibratu.


Szczegóły produktu

Tagi produktów

Specyfikacja:
Wygląd: Krystaliczny proszek od pomarańczowego do ceglastoczerwonego
Strata przy suszeniu: ≤0,50%
Pozostałość po prażeniu: ≤0,5%
Pojedyncze zanieczyszczenie: ≤0,5%
Zanieczyszczenia ogółem: ≤1,5%
Czystość: ≥99,0%
Pakowanie: 250 kg / worek i 25 kg / bęben światłowodowy

Właściwości fizykochemiczne:
Gęstość: 1,307 g/cm3
Temperatura topnienia: 177-181°C
Temperatura zapłonu: 100°C
Współczynnik załamania światła: 1,623
Warunki przechowywania: przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu Przechowywać w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym miejscu z dala od substancji niekompatybilnych.
Stabilny: Stabilny w normalnych temperaturach i ciśnieniach

Konkretna aplikacja
Jest powszechnie stosowany w syntezie organicznej i jest półproduktem radiomifenu, leku przeciw niepłodności

Metoda produkcji:
1. Chlorek p-chlorobenzoilu otrzymano w reakcji chlorku p-chlorobenzoilu z anizolem, a następnie hydrolizy i demetylacji.
2. Reakcja chlorku p-chlorobenzoilu z fenolem: rozpuścić 9,4 g (0,1 mola) fenolu w 4 ml 10% roztworu wodorotlenku sodu, dodać kroplami 14 ml (0,110 mola) chlorku p-chlorobenzoilu w temperaturze 40 ~ 45 ℃, dodać w ciągu 30 min i poddawać reakcji w tej samej temperaturze przez 1 godzinę.Ochłodzić do temperatury pokojowej, przesączyć i wysuszyć z uzyskaniem 22,3 g p-chlorobenzoesanu fenylu.Wydajność wynosi 96%, a temperatura topnienia 99 ~ 101 ℃.

Metoda produkcji:

1. Chlorek p-chlorobenzoilu otrzymano w reakcji chlorku p-chlorobenzoilu z anizolem, a następnie hydrolizy i demetylacji.
2. Reakcja chlorku p-chlorobenzoilu z fenolem: rozpuścić 9,4 g (0,1 mola) fenolu w 4 ml 10% roztworu wodorotlenku sodu, dodać kroplami 14 ml (0,110 mola) chlorku p-chlorobenzoilu w temperaturze 40 ~ 45, dodać w ciągu 30 minut i poddawać reakcji w tej samej temperaturze przez 1 godzinę.Ochłodzić do temperatury pokojowej, przesączyć i wysuszyć z uzyskaniem 22,3 g p-chlorobenzoesanu fenylu.Wydajność wynosi 96%, a temperatura topnienia wynosi 99 ~ 101.

Zagrożenie dla zdrowia:
powodować podrażnienia skóry.Powoduje poważne podrażnienie oczu.Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Środki ostrożności:
Dokładnie wyczyść po pracy.
Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / okulary ochronne / maski ochronne.
Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy.
Używać tylko na zewnątrz lub przy dobrej wentylacji.

Reakcja na wypadek:
W przypadku zanieczyszczenia skóry: dokładnie przemyć wodą.
W przypadku podrażnienia skóry: zasięgnąć porady lekarza.
Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.Jeśli nosisz soczewki kontaktowe i możesz je łatwo wyjąć, wyjmij je.Kontynuuj płukanie.
Jeśli nadal odczuwasz podrażnienie oczu: zgłoś się do lekarza/lekarza.
W przypadku przypadkowego wdychania: przenieść osobę na świeże powietrze i zapewnić wygodną pozycję do oddychania.
Jeśli źle się poczujesz, zadzwoń do ośrodka detoksykacji / lekarza

 

Bezpieczne przechowywanie:
Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.Trzymaj pojemnik zamknięty.
Miejsce przechowywania musi być zamknięte.

Utylizacja odpadów:
Zawartość/pojemniki usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Pierwsza pomoc:
Wdychanie: w przypadku wdychania przenieść pacjenta na świeże powietrze.
Kontakt ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież i dokładnie umyć skórę wodą z mydłem i czystą wodą.Jeśli źle się poczujesz, udaj się do lekarza.
Kontakt z oczami: rozdzielić powieki i przemyć bieżącą wodą lub roztworem soli fizjologicznej.Natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
Spożycie: przepłukać gardło i nie wywoływać wymiotów.Natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
Zalecenia dotyczące ochrony ratownika: przenieść poszkodowanego w bezpieczne miejsce.Skonsultuj się z lekarzem.Niniejszą instrukcję bezpieczeństwa chemicznego należy pokazać lekarzowi na miejscu.


  • Poprzedni:
  • Następny:

  • Wpisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas