20220326141712

Węgiel aktywowany

Traktujemy uczciwość i wygraną jako zasadę działania i traktujemy każdą firmę ze ścisłą kontrolą i troską.
 • Używany w przemyśle chemicznym, asystent farbowania

  Używany w przemyśle chemicznym, asystent farbowania

  Technologia
  Te serie węgla aktywnego w postaci proszku są wytwarzane z trocin, węgla drzewnego lub łupin orzechów owocowych o dobrej jakości i twardości, aktywowanych metodą chemiczną lub wodą o wysokiej temperaturze, w procesie obróbki wtórnej o rafinowanej formie formuły naukowej.

  Charakterystyka
  Te serie węgla aktywnego o dużej powierzchni, rozwiniętej strukturze mikrokomórkowej i mezoporowatej, adsorpcji o dużej objętości, szybkiej filtracji itp.

 • Węgiel aktywny stosowany w przemyśle spożywczym

  Węgiel aktywny stosowany w przemyśle spożywczym

  Technologia
  Te serie węgla aktywnego w postaci proszku i granulatu są wytwarzane z trocin i owocóworzechskorupa, aktywowana metodami fizycznymi i chemicznymi, w procesie kruszenia, po obróbce.

  Charakterystyka
  Te serie węgla aktywnego z rozwiniętym mezoporemnaszstruktura, szybkie filtrowanie, duża objętość adsorpcji, krótki czas filtrowania, dobre właściwości hydrofobowe itp.

 • Węgiel aktywny używany do oczyszczania gazów

  Węgiel aktywny używany do oczyszczania gazów

  Technologia
  Te serieaktywowanyz którego wytwarza się węgiel w postaci granulatuskorupa siatki owocowej lub węgiel, aktywowany metodą wysokotemperaturowej pary wodnej, w procesie kruszenia po obróbce.

  Charakterystyka
  Te serie węgla aktywnego o dużej powierzchni, rozwiniętej strukturze porów, wysokiej adsorpcji, wysokiej wytrzymałości, dobrze zmywalnej, łatwej funkcji regeneracji.

  Korzystanie z pól
  Do stosowania do gazowego oczyszczania materiałów chemicznych, syntez chemicznych, przemysłu farmaceutycznego, napojów z gazowym dwutlenkiem węgla, wodorem, azotem, chlorem, chlorowodorem, acetylenem, etylenem, gazem obojętnym.Stosowany w obiektach atomowych takich jak oczyszczanie, dzielenie i rafinacja spalin.

 • Węgiel aktywny stosowany w przemyśle farmaceutycznym

  Węgiel aktywny stosowany w przemyśle farmaceutycznym

  Technologia węgla aktywnego dla przemysłu farmaceutycznego
  Węgiel aktywny dla przemysłu farmaceutycznego na bazie drewna jest wytwarzany z wysokiej jakości trocin, które są rafinowane metodą naukową i mają wygląd czarnego proszku.

  Charakterystyka węgla aktywnego dla przemysłu farmaceutycznego
  Charakteryzuje się dużą powierzchnią właściwą, niskim popiołem, świetną strukturą porów, dużą zdolnością adsorpcji, dużą szybkością filtracji i wysoką czystością odbarwiania itp.

 • Węgiel aktywny używany do rafinacji cukru

  Węgiel aktywny używany do rafinacji cukru

  Technologia
  Preferowane wykorzystanie węgla kamiennego o niskiej zawartości popiołu i siarki.Zaawansowane szlifowanie, przebudowa technologii brykietowania.Z większą siłą i doskonałą aktywnością.

  Charakterystyka
  Do aktywacji wykorzystuje ścisły proces aktywacji łodygi.Ma wysoką powierzchnię właściwą i zoptymalizowaną wielkość porów.Aby mógł wchłonąć cząsteczki koloru i cząsteczki wytwarzające zapach w roztworze

 • Węgiel aktywny stosowany do uzdatniania wody

  Węgiel aktywny stosowany do uzdatniania wody

  Technologia
  Te serie aktywowanych węglowodanów są wykonane z węgla.
  Cze Procesy z węglem aktywnym są realizowane za pomocą jednej kombinacji następujących etapów:
  1.) Karbonizacja: Materiał z zawartością węgla jest poddawany pirolizie w temperaturach w zakresie 600–900 ℃, przy braku tlenu (zwykle w atmosferze obojętnej z gazami takimi jak argon lub azot).
  2.) Aktywacja / Utlenianie: Surowiec lub materiał karbonizowany jest narażony na działanie atmosfery utleniającej (tlenek węgla, tlen lub para wodna) w temperaturach powyżej 250 ℃, zwykle w zakresie temperatur 600–1200 ℃.